Khu nghỉ mát Kỳ Nam

Address:
15/3 Phan Đức, ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tp.HCM

Telephone: (08) 38.937.939 - (08) 35.086.993

Mobile Phone Number: 0903.299.300 (Chị Thảo) - 0933.189.439 (Chị Thủy)

You are here